• ru
  • en

Претти — родословная

РодословнаяФотогалерея

IIIIII

Russian Champion
RKF Champion
Winner of "RUSSIA'14"
Russian Junior ChampionTomo No Kimi Tammuz

Interchampion
Russian Champion
Belarus Champion
RKF Champion
Montenegro Champion
Macedonian Champion
Bulgarian Champion
Balkan Champion
Russian Junior ChampionReadbears Gucci Mauricio

Interchampion
Russian Champion
Belarus Champion
Ukrainian Champion
Lithuanian Champion
Montenegro Champion
Macedonian Champion
Baltic Champion
Moldovan Champion
Latvian Champion
Estonian Champion
Czech Champion
Club Champion
Russian Junior ChampionMelodor Shaka Zulu

Interchampion
Russian ChampionMidian's In Your Mind
Midian's In Your Mind

Tomo No Kimi Dana-Zhivotvoryaschaya Voda
Tomo No Kimi Dana-Zhivotvoryaschaya Voda

Russian Champion
RKF ChampionAvaks Akita Villa
Avaks Akita Villa

Russian Champion
Russian Junior ChampionEllis Lis Seklodzhinno Larrada Tiako

Tomo No Kimi Brendi Snap

Russian Champion
Russian Junior ChampionUnitedcollars Air Express

HD-A, ED-0


Unitedcollars Air Express

Belarus Champion
Ukrainian Champion
Canadian Champion
Montenegro Champion
Macedonian Champion
Bulgarian ChampionValama's Wicked Game
Valama's Wicked Game

Russian Champion
Belarus Champion
Russian Junior ChampionDaykeyne Painted Pony
Daykeyne Painted Pony

Tomo No Kimi Daykoku

Russian Champion
RKF ChampionLeyu Alla

Russian Champion
RKF ChampionLeyu Alla

Otenki
вернуться назад